Nye tider - inspiration til vækst


Bliv grøn gennem leasing og spar på driftsudgifterne

Grønne investeringer handler om at skåne miljø og klima, men i mange tilfælde er øget energieffektivitet også en økonomisk attraktiv investering. For nogle brancher udgør miljønormer desuden en lovgivningsmæssig udfordring, der konstant stiller nye krav til maskiner og materiel. Med leasing som finansieringsform er det nemt at blive grøn og sænke energiomkostningerne.

At drive en vognmandsforretning kræver en høj grad af omstillingsevne, da en række udfordringer konstant melder sig. Det kan være køre-/hviletidsregler, stigende trafiktæthed, den tyske Maut-afgift eller øget globalisering. Derfor har danske vognmænd gennem mange år udviklet deres forretninger, så de er forandringsparate og dermed konkurrencedygtige. Det betyder også, at flere og flere vognmænd har fået øjnene op for de mange fordele ved leasing. En opdateret og grøn lastbilflåde er ikke kun et spørgsmål om, at skulle overholde euronormer, det er også et spørgsmål om brændstoføkonomi. Som vognmand er brændstof en af de væsentligste udgifter og dermed afgørende for forretningens lønsomhed. Det giver konstant anledning til at se på den nyeste teknologi.

EU’s miljønormer stiller konstant nye krav

Indenfor transportsektoren er især EU’s miljønormer – de såkaldte euronormer – en konstant udfordring for danske vognmænd. Normerne sætter bl.a. grænser for, hvor meget nye køretøjer må forurene. En lastbils euronorm fortæller, hvilket EU-direktiv om luftforurening køretøjet lever op til. Normen er en typegodkendelse, og den tager således ikke højde for kørte kilometer eller samlet udledning.
Siden euronormerne blev indført i 1992, er kravene løbende blevet skærpet. Med Euro 5-normen i 2010 blev der også sat grænseværdier for antallet af partikler i udstødningen. De nyeste Euro 6-krav skal overholdes i 2015 (1) , og I Danmark trådte kravet i kraft for nye lastbiler pr. 1. januar 2014.

Bæredygtighed er penge værd i produktionen

Indenfor fremstillingsindustrien er sammenhængen mellem grønnere maskiner og energibesparelser også et parameter, der bliver kigget grundigt på. Her bruger man traditionelt nøglemetoden OEE (Overall Equipment Effectiveness), når man skal administrere en produktion. Det er særligt tre ting, man her fokuserer på;

  • Kapacitetsudnyttelse; måling af produktivitetstab fra nedetid
  • Ydeevne; måling af tab fra processer, der ikke kører med maksimal hastighed
  • Kvalitet; reduktion af spild på emner, der ikke opnår kvalitetsniveauet

Den samlede OEE-score giver en måling af effektiviteten i produktionen. Større kapacitetsudnyttelse betyder bedre energioptimering, og bedre kvalitet betyder mindre spild. Begge parametre kan forbedres med nye maskiner og ny teknologi. Ser man fx på en maskinmotors omkostninger i løbet af dens typiske levetid, så udgør selve investeringen kun 1%, mens installation & vedligehold udgør 2%. De resterende 97% går udelukkende til energi. Det betyder fx, at en investering i en såkaldt højeffektiv motor kan tjene sig ind på kun 1-2 år (2). Investeringer i automatisering og kontrol kan også give markante energibesparelser.

Grønne besparelser og økonomisk råderum med leasing

Leasing giver jer mulighed for at investere i teknologi, køretøjer og maskiner, der forbedrer driftsøkonomien uden at påvirke jeres likviditet negativt. Med andre ord; I kan udvikle virksomheden uden at binde en større mængde kapital. Det betyder, at I fastholder reaktionsevne og økonomiske råderum, selvom I investerer. Derudover giver leasing gennem Jyske Finans jer mulighed for at tilpasse jeres afdrag ift. sæson, og hvornår maskinen eller køretøjet skaber værdi.

(1) Miljøstyrelsen: Euronormer for bedre miljø. Findes her: http://mst.dk/borger/luftforurening/biler-busser-og-andre-koeretoejer/euro-normer-for-bedre-miljoe/
(2) Schneider Electric: På vej mod grønne maskiner… Sådan kan OEM’ere forbedre maskiners energioptimering. Whitepaper, marts 2011.

Seneste blogindlæg