Nye tider - inspiration til vækst


Er din virksomhed og likviditet ramt af COVID-19?

Få overblik over statens Corona hjælpepakker til virksomheder og fem gode råd til at sikre din virksomheds overlevelse i en krisetid

Ligesom tusindvis af andre virksomheder, er din virksomhed sikkert også ramt af Coronakrisen som har sat hele verden på den anden ende. For mange små og mellemstore virksomheder kan COVID-19 krisen i den grad mærkes - på både aktivitet, indtjening og ikke mindst likviditet.

Heldigvis er der hjælp at hente, ikke mindst i statens hjælpepakker til erhvervslivet blandt andet med en kompensationsordning til selvstændige og små erhvervsdrivende og en kompensationsordning for virksomheders faste udgifter.

Her giver vi dig overblik over hjælpepakkerne. Hvad de indeholder, og hvilke krav, de stiller til din virksomhed. Vi har desuden samlet en række gode råd til, hvordan du tackler virksomhedens økonomiske udfordringer og sikrer dens overlevelse i en svær tid.

Søg kompensation for faste udgifter

Du kan søge kompensation for din virksomheds faste udgifter i den kompensationsordning som regeringen netop har fremlagt. Faste udgifter dækker over f.eks.:

 • Husleje
 • Renteudgifter
 • Kontraktbundne udgifter (fx leasing)

Hvor stor en kompensation, du kan få, afhænger af, hvor stor din forventede nedgang i omsætning er:

 • Nedgang 40-60 % = Kompensation 25 %
 • Nedgang 60-80 % =Kompensation 50 %
 • Nedgang 80-100 % = Kompensation 80 %

Er din virksomhed lukket ved påbud, vil du kunne få kompenseret 100% af dine faste udgifter i påbudsperioden.

Ordningen løber fra den 9. marts til den 9. juni 2020 og er åben for alle virksomheder med faste udgifter på mere end 25.000 hen over perioden.

Din virksomhed kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over dine faste udgifter for de foregående 3 måneder til Erhvervsstyrelsen. Du skal vedlægge en opgørelse af den forventede omsætningsnedgang. Omsætningsnedgangen udmåles i forhold til hele eller dele af perioden 9. marts til 9. juni 2020 med reference til samme periode i 2019.

Så snart ordningen åbnes, kan du lave din ansøgning digitalt og sende den til Erhvervsstyrelsen.

Følg med på Virksomhedsguiden og hold dig opdateret om, hvornår der åbnes op for ansøgninger.

Søg kompensation som selvstændig

Kompensationsordningen gælder fra den 9. marts til den 9. juni 2020.

Kompensationen vil udgøre 75 % af din virksomheds gennemsnitlige månedlige tab i omsætning.

Du kan dog maksimalt få 23.000 kr. i kompensation pr. måned og dermed i alt ca. 70.000 kr. i en periode på tre måneder. Kompensationen udgør op til 46.000 kr. pr. mdr., hvis du har en medarbejdende ægtefælle.

Du kan søge denne kompensationsordning, hvis din virksomhed opfylder følgende krav

 • COVID-19 har medført et omsætningstab i din virksomhed på minimum 30 %
 • Du har maksimalt 10 fuldtidsansatte i virksomheden
 • Du arbejder selv i virksomheden og ejer minimum 25 % af den

Følg med på Virksomhedsguiden og hold dig opdateret om, hvornår der åbnes op for ansøgninger.

Kom igennem COVID-19 perioden med disse fem råd

Den aktuelle Coronakrise berører os alle sammen. En af de største udfordringer for virksomheder er lige nu manglende omsætning, dalende indtjening og mangel på likviditet.

Her har vi samlet fem gode råd til hvor og hvordan, du kan sætte ind for at sikre din virksomheds overlevelse i COVID-19 perioden.

1. Stesstest din virksomhed

Start med at lave en stresstest af din virksomhed. Et What if scenarie som skal give dig svar på, hvordan COVID-19 vil påvirke virksomhedens produktion, salg og likviditet og dermed, hvor du skal sætte ind:

 • Hvad hvis din virksomhed mister 25 % af sin omsætning inden for en 3 måneders horisont, hvad vil det betyde?
 • Eller hvad hvis du mister 50 % af din omsætning i en 6 måneders periode?
 • Hvor meget modstandskraft har virksomheden? Og hvor lang tid kan den holde til det?

2. Sæt fokus på virksomhedens likviditet og pengestrømme

Likviditeten er helt afgørende for virksomhedens overlevelse både på den korte og den lange bane. Derfor bør du intensivere fokus på dine pengestrømme og likviditetsstyring og sætte ind med tiltag, der kan optimere virksomhedens drifts- og arbejdskapital.

Følg op på virksomhedens debitorer og stram op på jeres betalingsfrister og rykker-procedurer.

Udarbejd et nyt og realistisk likviditetsbudget for resten af året og undersøg muligheden for at tilføre ekstern kapital, herunder de statsgaranterede lån og driftskreditter som Vækstfonden har meldt ud. Kontakt dit finansieringsinstitut og tal med dem om dine muligheder for at anvende garantiordningerne.

Læs mere om garantiordningen på Virksomhedsguiden

3. Tilpas virksomhedens omkostninger

Nedskaler virksomhedens omkostninger til det aktuelle aktivitetsniveau. Undersøg, om I kan reducere likviditetsbindinger i f.eks. lagre og tilgodehavender.

Hold tæt dialog med dine kreditorer og undersøg, om betalinger kan udskydes eller ændres.

Udskyd moms og skatteindbetalinger til det offentlige længst muligt. Tjek regeringens udskydelse af betalingsfrister for moms, A-skat, B-skat og og AM-bidrag som følge af Coronakrisen på Virksomhedsguiden

4. Læg en plan for håndtering af eksterne samarbejdspartnere

Gennemgå virksomhedens kunder, leverandører og kontrakter og skab overblik over hvilke, som er særligt kritiske, eller hvor der ekstra stor risiko for enten krav eller store tab.

Læg en plan for, hvordan virksomheden håndterer eksterne samarbejdspartnere samt leverandør- og kunderelationer i denne periode, herunder hvordan I tackler kunder og leverandører, som vil ud af indgåede aftaler med jer.

Søg juridisk bistand efter behov og få rådgivning om, hvordan I er stillet i forhold til virksomhedens kontraktlige forpligtelser, erstatningsansvar med videre.

5. Gennemgå virksomhedens gældsforpligtelser

Gennemgå virksomhedens aftaler med leverandører, kunder, banker, udlejere mv. Få overblik over gældsforpligtelser og eventuelle planlagte investeringer, som du ikke kan komme ud af.

Undersøg om I kan omlægge kortfristet finansiering som f.eks. drifts- og kassekredit til mere langfristet finansiering. Kontakt din bank for sparring og rådgivning.

Hold dig opdateret på Virksomhedsguiden

Kun en ting er sikkert i disse tider. Situationen ændrer sig konstant. Derfor er det vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om nye udmeldinger og tiltag fra Erhvervsstyrelsen, herunder information om åbning for digital ansøgning til statens hjælpepakker.

Hold dig opdateret på Virksomhedsguiden

Seneste blogindlæg