Nye tider - inspiration til vækst


Det økonomiske opsving er toppet: Forbered dig på en blød landing

2019 har været endnu et godt år for dansk økonomi. Men gode tider varer som bekendt ikke evigt, og meget tyder på, at vi nærmer os enden på det økonomiske opsving i Danmark. Den globale uro og en afmatning i verdensøkonomien får cheføkonom i Jyske Bank, Niels Rønholt, til at forudse en nedgang i væksten for de kommende to år og pege på en »mild afdæmpning» i dansk økonomi.

Men hvad betyder afmatningen på den korte og den lidt længere bane? Og hvilke konsekvenser kan det få for blandt andet danske virksomheders eksportmuligheder?

Læs med, og bliv opdateret på Jyske Banks seneste prognose for dansk økonomi frem mod 2021.

Dansk økonomi i fin form, men optimismen daler

Dansk økonomi har de sidste syv år været inde i en højkonjunktur, som har budt på rekordhøj beskæftigelse, stigende boligpriser og lav ledighed. På trods af lavere vækst i udlandet og stigende global afmatning har dansk økonomi også i 2019 oplevet en fin vækst, selvom det har kørt i lidt lavere gear end i 2018. Det har især været bemærkelsesværdigt, at dansk eksport har klaret sig rigtig godt, selvom året har budt på problemer i især den globale industri. Det skyldes blandt andet, at danske virksomheder står stærkt på en række mindre konjunkturfølsomme områder som fx medicin og vedvarende energi. Sådan lyder Niels Rønholts positive konklusion på året, der netop er gået i dansk økonomi.

Men efter syv års opsving ser han nu flere tegn på, at dansk økonomi i de kommende år går ned i et lavere gear.

"Hjulene er begyndt at dreje langsommere rundt, og vi har oplevet mere modvind fra udlandet. Så generelt kan man sige, at optimismen her ved indgangen til det nye år er dalet. Og vi forventer, at dansk økonomi kommer til at gå ned i gear over det næste års tid", siger han.

Opsvinget tog fart helt tilbage i 2013, og derfor er det ifølge Rønholt naturligt, at vi nu kan forvente en periode med mere afdæmpet vækst. Jyske Banks prognose viser, at væksten i dansk økonomi vil lande på 2,0 % i 2019 og herefter falde til 0,9 % i 2020 og 1,0 % i 2021. Med andre ord en mild afmatning – uden at vi taler om decideret krise eller lavkonjunktur.


Niels Rønholt er cheføkonom i Jyske Bank og står bag den vækstprognose for dansk økonomi som banken udgiver hvert kvartal

Modvind fra udlandet lægger en dæmper på væksten

Ser man på de rent indenlandske forhold, er der ifølge Niels Rønholt ikke noget, som taler for, at opsvinget ikke kunne fortsætte ufortrødent i nogle år endnu. 

”Fremgangen på arbejdsmarkedet har været stærk, men ikke for stærk. De danske virksomheder har klaret sig godt både hjemme og på eksportmarkederne. Der har ikke været overforbrug blandt de danske forbrugere. Boligmarkedet er ikke overophedet, og investeringsaktiviteten har heller ikke været for stor. Der er altså ikke tegn på ubalance eller krise i dansk økonomi,” udtaler han.

Det er derimod yderligere modvind fra udlandet forude, som sandsynligvis kommer til at sætte en dæmper på væksten og de danske eksportudsigter i de kommende år.

"Der er fortsat stor usikkerhed knyttet til udviklingen på Danmarks eksportmarkeder. Tysk industri har oplevet en opbremsning i aktiviteten. Storbritanniens forhold til EU er stadig uafklaret, og det er ikke usandsynligt, at handelskonflikten mellem USA og Kina kan blusse op igen. Og efter et rekordlangt opsving, må vi forvente en naturlig opbremsning i den amerikanske økonomi", fastslår han.  

En vækstnedgang i USA kan sprede sig som ringe i vandet, vurderer Rønholt og peger på, at det udover at ramme den danske eksport også kan skabe større forsigtighed blandt de danske forbrugere og påvirke finansmarkederne.

Ingen grund til krisestemning - endnu

Selvom prognosen peger på lavere vækst i de kommende år, betyder det dog ikke, at der er udsigt til en ny finanskrise. Danmark har en solid konkurrenceevne og har ikke opbygget store ubalancer på de offentlige finanser. Derfor er der grund til at se lyst på fremtiden rundt omkring i de danske husstande og virksomheder, understreger Niels Rønholt.

Det hele kommer formentlig til at gå ret langsomt, og der er tid til både eftertanke og handling før en lavkonjunktur kommer rullende over dansk økonomi.

"Er din virksomhed meget afhængig af den globale udvikling, skal du selvfølgelig forvente at blive påvirket, hvis den tyske, amerikanske eller kinesiske økonomi bremser yderligere op. Opererer du i stedet på hjemmemarkedet vil du derimod ikke blive ramt i lige så høj grad i første bølge", fremhæver han.

Brug de gode tider til at forberede dig på de dårlige

Dog er det ifølge Rønholt sund fornuft at bruge de gode tider på at forberede dig på dårligere, så din virksomhed er bedst muligt rustet, når lavkonjunkturen rammer.

"Når et opsving har varet i mere end syv år, skal man forberede sig på, at festen snart slutter. Konjunkturerne kommer til at vende, og det skal man selvfølgelig have in mente, når man som virksomhed overvejer nye investeringer, forretningsmuligheder og markeder", siger han.

Er du rustet til fremtiden og nye tider i dansk økonomi?

Det er nu, du skal i gang med at fremtidssikre din forretning og gøre den modstandsdygtig over for en kommende lavkonjunktur. Her kan blandt andet fremsynede investeringer i ny teknologi, drift- og produktionsoptimering og digitalisering være med til at gøre din virksomhed mere konkurrence- og bæredygtig, når konjunkturerne dykker.

Derfor – vær på forkant med udviklingen og stå bedre rustet til fremtiden.

Læs Jyske Banks Vækstprognose her

Følg Niels Rønholt på Twitter

Seneste blogindlæg