Nye tider - inspiration til vækst


Rids af Vækstprognosen 2019

Medvinden ser ud til at være fortsat ind i dette nye år, men det ser ud til at opsvinget så småt løjer af i løbet af 2019 og de kommende år, samt  udfordringerne i det store udland banker på døren. Her får du den korte udgave af Vækstprognosen, så du er klædt på til 2019.

 

Globalt:  Eksporten var i det forgangne år ramt af en svagere udvikling i verdenshandlen; det forventes dog at eksportvæksten tiltager en smule her i 2019. Den stærke udvikling i amerikansk økonomi bliver bremset af manglen på arbejdskraft. Det vil formentlig kulminere i en mild recession i 2020, hvilket kan give en negativ afsmitning på Europa og på dansk økonomi.

 

Arbejdskraft: Det er økonomiens joker i 2019. Det væsentligste spørgsmål er, hvornår manglen på arbejdskraft bliver så udbredt, at opturen ender.

Opsvinget er  afhængig af, at arbejdsstyrken stiger yderligere, da ledigheden er lav. Den løbende forhøjelse af efterløns- og pensionsalderen vil give endnu et positivt bidrag i 2019 og det er også sandsynligt, at tilstrømningen af hænder fra udlandet vil fortsætte.

Der er formentlig kapacitet til et behersket opsvingstempo i de kommende år, men manglen på hænder er reel, idet 13 % af virksomhederne i industrien melder om mangel på arbejdskraft, men samtidig mangler 21 % efterspørgsel, hvilket er den højeste andel i to år.

 

Boligmarkedet: Opsvinget i økonomien over de seneste år har lunet i næsten alle afkroge af landet. Særligt i de største byer er boligpriserne steget og nybyggeriet er på et højere niveau end før finanskrisen. De positive tendenser ser ud til at fortsætte. Renterne vil formentlig fortsat være lave og boligpriserne står til fortsat at stige. Dog er der små sprækker i vækstbilledet - ejerlejlighedsmarkedet i København er begyndt at køle af med små prisfald. Det er ikke dramatisk, men formentligt et stille signal, om en gradvis nedtrapning af opsvinget.

 

Forbrug: Forbrugernes optimisme er fortsat høj, dog ses der et dyk i forbrugertilliden i sidste halvår af 2018. Sammenlignet med tidligere opsving har væksten i privatforbruget været mere afdæmpet denne gang på trods af, at fremgangen i indkomsten har været større end normal.

Forbrugskvoten -  der måler den andel af den disponible indkomst, som husholdningerne benytter til forbrug - er faldet yderligere og er stadig meget lav. I den forstand ”underforbruger” danskerne, men det hører med til historien, at en stor del af fremgangen i den disponible indkomst er trukket af lavere renter.

Forbrugerne har således i høj grad brugt de sparede renteudgifter til opsparing frem for til forbrug. På det her tidspunkt sent i opsvinget er der intet samfundsøkonomisk argument for, at forbrugerne burde forbruge mere. Det er ganske sundt med en buffer til at håndtere eventuelle rentestigninger og en stor forbrugsstigning nu vil i givet fald øge risikoen for overophedning og derudover primært øge importen.

 

Summasummarum: Vækstprognosen vurderer, at opsvinget i dansk økonomi fortsætter ind i 2019, men ikke med samme fart og format som hidtil. Det er betryggende, at der ikke er opbygget ubalancer med stort overforbrug i husholdningerne, ekstrem investeringsaktivitet eller højere lønstigninger end i udlandet. I den forstand har det været et ”fornuftigt” opsving. Samlet set skønnes BNP at stige med 1,7 % i 2019.

Læs hele Vækstprognosen fra Jyske Bank her.

Seneste blogindlæg