Nye tider - inspiration til vækst


Fra grøn dagsorden til klimahandling

Skal 2021 være året, hvor din virksomhed går fra sort snak til grøn handling?

2020 har (heldigvis) budt på andet end Corona, lockdown og økonomisk krise. En række klimapolitiske aftaler har også trukket overskrifter og understreget, at klimadagsordnen er kommet for at blive. End ikke en pandemi kan ændre på dét. Nye Tider har sat Anne Højer Simonsen, vicedirektør og leder af Dansk Industris klimapolitiske enhed, stævne til et kig i den klimapolitiske krystalkugle og en snak om, hvordan små og mellemstore virksomheder bedst ruster sig til en grønnere fremtid.

Klimahandling og økonomisk genopretning går hånd i hånd

Corona til trods har det været et travlt år for klimapolitikken i Danmark. En række grønne aftaler er faldet på plads i året, der er gået, blandt andet som en del af regeringens såkaldte ”grønne genopretningsplan” for dansk økonomi. Der blev blandt andet landet en klimaaftale for energi og industri, der sammen med affaldsaftalen giver CO2-reduktioner på 3,4 mio. tons i 2030. En grøn skattereform kom også i mål - med de første skridt i retningen af en højere og mere ensartet afgift på CO2-udledninger.

2020 blev også året, hvor en aftale om grøn omstilling af vejtransporten blev forhandlet på plads - med ambition om 775.000 grønne biler, grønnere brændstoffer og en CO2-reduktion på 2,1 mio. ton i 2030. Et udspil til en national strategi for bæredygtigt byggeri er det også blevet til sammen med en strategi for grønne offentlige indkøb. Og så var 2020 også året, hvor der blev sat et endeligt punktum for udvinding af dansk olie i 2050.

Anne Højer Simonsen, vicedirektør Dansk Industri
Anne Højer Simonsen, vicedirektør Dansk Industri. Foto: Søren Nielsen

Danmark må ikke gå enegang på klimaområdet

Kigger man udover Danmarks grænser har 2020 også budt på opløftende klimanyt. Joe Biden har lovet, at USA tilslutter sig Paris-aftalen igen. Kina, som står for omtrent en fjerdedel af verdens samlede CO2-udledning, har meldt ud, at de vil være CO2-neutrale inden 2060. Og meget passende finder mit interview med Anne Højer sted samme dag i december, som Det Europæiske Råd blev enige om at hæve klimamålet for 2030 fra de nuværende 40 til minimum 55 procent.

Man skulle ikke tro, der var tale om et tilfældigt sammentræf. For en af Anne Højers vigtigste pointer er netop, at Danmark ikke må gå enegang på klimaområdet.

- Det er helt afgørende for Danmark og danske virksomheder, hvad der vedtages på EU-niveau. Derfor skal vi have et stærkt fokus på, hvordan vi kan påvirke den europæiske klimapolitik, for den får enorm betydning for dansk erhvervsliv. Det handler ikke kun om kvotedirektivet men også andre EU-direktiver som fx direktivet for energieffektivitet og vedvarende energi, pointerer Anne Højer.

Det grønne forspring må ikke blive en sovepude

Anne peger på, at den europæiske klimapolitik også rummer et stort eksport- og vækstpotentiale for Danmark.

- De europæiske rammer bliver afgørende. Ikke kun for udmøntningen af de nationale klimapolitiske initiativer men også for de danske virksomheder, der opererer internationalt. Udover CO2-målet skal EU sætte mål for blandt andet energieffektivisering og vedvarende energi. Det kommer til at afgøre rammerne for danske virksomheders virke, men det betyder også store eksportmuligheder. Der er mulighed for dobbelt gevinst - altså at vi både reducerer den danske CO2-udledning og samtidig får øget mulighed for at eksportere nogle af de klimaløsninger, hvor vi er foran herhjemme, fx inden for vedvarende energi

Danske virksomheders globale salg af grønne løsninger i 2018 fortrænger ca. 350 mio. tons CO2 over deres levetid. Det svarer til cirka 7 gange Danmarks totale CO2e-udledning i 2018.

Kilde: Klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder

Danmark har været i gang med den grønne omstilling længe og har generelt haft mere ambitiøse målsætninger end mange andre lande. Men vi skal passe på med at hvile på laurbærrene.

- Der er en god mulighed for, at vi kan yderligere øge vores eksport af grønne løsninger og knowhow. Vi har allerede bevist, at vi godt kan, men det kræver, at vi hele tiden udvikler os og investerer i det. Men det er ikke noget, vi kommer sovende til, for alle andre lande vender nu også blikket mod et CO-neutralt EU i 2050. Det bliver et hovedfokus fra nu af for alle europæiske lande.

Ensartede grønne retningslinjer er nødvendigt

Hvis det danske forspring skal bevare og udbygges, er det ifølge Anne vigtigt, at der etableres nogle ensartede retningslinjer og mål for klimaindsatsen.

- Det skal ikke kun være på tværs af stat, kommuner og regioner i Danmark men også på europæisk niveau. Kun på den måde kan vi sikre de bedste eksportmuligheder for danske virksomheder nu og i fremtiden.

 - Vi er stor fortalere for Science Based Targets Initiative, som er et samarbejde mellem blandt andet World Resources Institute, UN Global Compact og WWF. Med Science Based Targets får virksomhederne mulighed for at sætte konkrete videnskabsbaserede CO2-reduktionsmål som er i direkte overensstemmelse med Parisaftalen og FNs verdensmål 13 om klimaindsats.

Vi skal have ens retningslinjer, ikke bare i Danmark men i hele Europa. Kun på den måde kan vi sikre de bedste eksportmuligheder for danske virksomheder nu og i fremtiden.

Værktøjer og vejledning som løftestang for virksomhederne

Flere af de helt store danske virksomheder har i kraft af regeringens forskellige klimapartnerskaber bidraget til at forme grundlaget for den klimapolitik, der nu begynder at udmønte sig i konkrete aftaler. Blandt de selvsamme virksomheder er mange allerede langt med den grønne omstilling og har i kraft af deres størrelse og ressourcer et naturligt forspring på den grønne dagsorden.

Anne Højer er dog ikke blind for, at der venter et stort arbejde med at få hjulpet de mange små og mellemstore virksomheder i gang eller skridtet videre med den grønne omstilling.

- Nu skal vi hjælpe de små og mellemstore virksomheder i gang. Værktøjerne skal være der, så virksomhederne kan lave den nødvendige dokumentation. Det er vi meget opmærksomme på. Dansk Industri har en vigtig rolle at spille her sammen med en række andre aktører.

Med støtte fra Industriens Fond er DI og DI’s største medlemsforening - Fremstillingsindustrien – ved at forberede et projekt, der skal hjælpe de små og mellemstore virksomheder med at måle, reducere og kommunikere deres CO2-aftryk. I 2021 vil 50 virksomheder inden for fremstilling og produktion  komme gennem et kort og intensivt forløb, der skal give dem nye værktøjer og viden om området.

Anne anbefaler virksomhederne at benytte Erhvervsstyrelsens CO2-beregner, som kan estimere effekten af forskellige CO2-reducerende tiltag. Værktøjet er netop blevet opdateret, så det nu også kan regne på indirekte CO2-udledninger fra fx leverandører og slutkunders aktiviteter (det såkaldte scope 3). Værktøjet er enkelt at bruge og kan skabe det overblik, virksomhederne har brug for i forbindelse med fx den årlige miljø- eller CSR-rapportering over for kunder og investorer.

- Og så skal der være ens standarder på tværs af stat, kommuner og regioner. Så virksomhederne ved præcis hvilke grønne krav, de skal leve op til ved større offentlige udbud og ikke møder forskellige krav fra kommune til kommune.

Det skal være nemt at afkode hvor mange point, det grønne vægter i forhold til andre udbudsparametre som fx pris, hastighed mm. Det gør det konkret for virksomhederne, når de skal veje ressourcer og investeringer op mod forventet udbytte.

Søg partnerskaber på tværs af værdikæden

Da jeg afslutningsvis beder Anne om et godt råd til de virksomheder, som finder det uoverskueligt eller komplekst at arbejde med grøn omstilling, kommer svaret prompte:

- Jeg tror, det er vigtigt, at virksomhederne får etableret nogle partnerskaber og værdikædesamarbejder, både med deres konkurrenter og med de virksomheder, de leverer ind til. Så der bliver skabt enighed og transparens omkring, hvad kravene er og hvordan, man lever op til og dokumentere dem. Det vil spare dem for en masse usikkerhed og administrative udfordringer og give dem luft til at fokusere på forretningsdelen.

- Der ligger allerede en række gode værktøjer og vejledninger på fx Virksomhedsguiden, og i DI tilbyder vi også løbende webinarer og kurser inden for bæredygtighed. Hvor meget den enkelte virksomhed skal satse og investere i den grønne omstilling, er svært for mig at give et konkret svar på. Jeg kan bare sige, at det er den vej det går, og det kommer ikke til at ændre sig, slutter Anne Højer Simonsen.

Seneste blogindlæg