Nye tider - inspiration til vækst


Indflagning af chauffører giver gevinst

Vrede fagforeninger, forargede forbrugere og en helt masse bureaukratisk bøvl. Cabotagekørsel er et virvar af regler, hårfine grænser og etiske diskussioner. Nye EU-regler er på vej og samtidig trækker flere og flere vognmænd kørslen hjem.

En af de virksomheder, som har lagt en ny linje, er Transportfirmaet Andersen og Branicki, der førhen kørte Danmark tyndt med 70 lastbiler - alle indregistreret i Polen. Stigende efterspørgsel fra kunderne og nye strategiske perspektiver gør, at det tal i dag hedder 15 - stærkt på vej mod 0, efterhånden som leasingaftalerne udløber.

Ejer Patryk Branicki er begejstret for indflagningen af flåden:

“Kunderne er meget opmærksomme på forsyningskæden og flere af vores store kunder arbejder professionelt med deres Corporate Social Responsibility-politik. Vi skal efterleve en code of conduct, hvilket betyder, at vores lastbiler indregistreres herhjemme i Danmark og at alle vores chauffører arbejder under overenskomst.”

Det er dog ikke udelukkende kundernes efterspørgsel, som har gjort udslaget for kursændringen hos Transportfirmaet Andersen og Branicki:

“For mig at se er der kun fordele - både kunder og chauffører er glade. Konstellationen med carbotagekørsel er surt tjente penge og jeg mener klart, at vi leverer en bedre service på denne måde. Vi har måtte hæve vores priser, men det har kunderne taget godt imod” - fortæller Patryk Branicki.

Ny Vejpakke bremser systemisk cabotagekørsel

Med det nye setup er transportfirmaet forberedt til næste skridt i lovgivningen.  På tærsklen til 2019 er rammerne for en ny Vejpakke forhandlet på plads mellem EU’s transportministre. Vejpakken skal sikre mere fair konkurrencevilkår i vejtransportsektoren og bidrage til ordentlige forhold. Vejpakken gør det lettere at håndhæve de fælles regler på tværs af grænserne og dæmmer op for systematisk kombineret transport og cabotagekørsel.

Rammerne for Vejpakken skal senere vurderes i Europa-Parlamentet, som står for forhandlingerne mellem de forskellige instanser i EU. Går alt planmæssigt, træder reglerne i kraft den 30. juli 2020.

Fakta om den nye Vejpakke

De centrale punkter i den nye Vejpakke, som de europæiske transportministre er enige om er:

  • De nuværende cabotageregler bibeholdes, men der indføres en karensperiode på fem dage for at bekæmpe systematisk cabotagekørsel.
  • Der indføres cabotageregler for vejdelen af en kombineret transport.
  • Klare udstationerings-regler for chauffører.
  • Tidlig indførsel af den intelligente takograf til at skabe bedre muligheder for kontrol.
  • Opretholdelse af forbuddet mod hvil i førerhuset.
  • Regler for varebiler i international transport.

*kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet - https://www.trm.dk/da/nyheder/2018/eus-medlemslande-er-enige-om-vejpakken.

 

Hos Transportfirmaet Andersen og Branicki har omstillingen været mindre smertefuld end ventet, og ejer Patryk Branicki oplever oven i købet at blive valgt til og få nye kunder på baggrund af ændringerne. Samtidig vurderer han, at har været positivt i forhold til firmaets generelle image.

Tendensen med at indflage chauffører, ventes at fortsætte frem mod den nye Vejpakkes lancering i sommeren 2020.  
Seneste blogindlæg