Nye tider - inspiration til vækst


Låne eller lease?

Mangler jeres virksomhed en gravemaskine? En ny palleløfter? Eller en helt tredje type udstyr? Med mindre I køber kontant, skal I have udstyret finansieret. Det betyder, at I enten kan låne pengene til at købe for, eller I kan lease udstyret. Men hvad kan bedst betale sig?

Hvad er et lån?

Et lån er som bekendt at få stillet en sum penge til rådighed og så betale dem tilbage over en periode. Prisen for at låne pengene er renten, der bliver beregnet som en procentdel af det lånte beløb. Den kan enten være fast eller variabel. Derudover kan der være forskellige omkostninger i form af gebyrer eller afgifter i forbindelse med et lån. Lån bliver brugt i alle typer af forretning, og er typisk optaget i banker eller realkreditinstitutter.

Hvad afgør, om man kan låne?

For at låne skal man som hovedregel stille en form for sikkerhed. Her gør tre forhold sig gældende.

 1. Giver aktivet sikkerhed i sig selv? Er det fx en lastbil, kan den stilles som sikkerhed. Det vil sige, at hvis man ikke kan betale af på lånet, kan aktivet sælges, og långiveren kan få en del af sine penge igen.
 2. Hvor solid er låntageren? Skal lånet bruges til anskaffelse af noget, som ikke har værdi for andre, vil långiver stille krav om sikkerhed, der ligger uden for låneaktivet. Kravene til denne sikkerhed varierer, afhængigt af lånets størrelse og en generel risikovurdering.
 3. Låntagers såkaldte gældsserviceringsevne – dvs. har låntager råd til ydelserne på lånet.

Hvad er leasing?

Når man leaser, har man fuld brugsret over aktivet, selvom man ikke ejer det. I stedet betaler man en fast aftalt ydelse over en periode. Ofte er der mulighed for at købe aktivet senere til en aftalt markedspris. Dermed er der også en indbygget sikkerhed i leasing, idet leasinggiver jo ejer det, der er blevet leaset.

Hvad afgør, om man kan lease?

 • Enhver virksomhed med et CVR-nummer kan lease.
 • Før leasingkontrakten kan indgås, skal virksomheden kreditgodkendes.
 • Hos Jyske Finans kan I få en finansieringsramme til jeres kommende investeringer. Det betyder, at I ikke særskilt skal søge finansiering til hvert nyt aktiv, men at I kan slå til, når den rigtige maskine er der. I skal bare handle indenfor den ramme, vi sammen har defineret.

Prisen for at lease – leasingydelsen – er en sammensat størrelse, der dækker over både leasinggivers finansiering af aktivet, en forrentning af samme og undertiden andre ydelser som vedligehold og service. Det bliver også på forhånd aftalt, hvad der skal betales ved kontraktens udløb. Er det et køretøj, kan der fx være tale om, at man skal betale, hvis bilen har kørt mere end det forventede antal kilometer. Men det kan som nævnt også være aftalt, at leasingtager skal anvise en køber til udstyret til en aftalt pris ved kontraktens udløb. Næsten ethvert anlægsaktiv kan leases. Og leasing er udbredt i mange brancher. Fx indenfor transport, landbrug, entreprenør og servicebranchen.


Skal man låne eller lease?

Betingelser og betaling er forskellige i alle leasingkontakter og alle lånekontrakter. Lige som alle virksomheder står i forskellige situationer. Så en vurdering af, om man skal låne eller lease vil altid afhænge af vilkårene i den konkrete situation. Men der er nogle generelle ting, man med fordel kan overveje.

 • Vil man gerne eje aktivet?
  At eje et aktiv er ikke kun et spørgsmål om økonomi. Nogle aktiver ønsker man at eje, andre er man faktisk helst fri for. Det behøver ikke nødvendigvis at være en 100 pct. rationel afgørelse. Simon Spies ønskede fx ikke at skylde noget som helst væk. Så han købte alt kontant. Og sparede på den ene side renter – men gik måske også glip af udviklingsmuligheder, som krævede finansiering.
 • Vil man skifte aktivet ud i løbet af en periode?
  Den teknologiske udvikling går hurtigt. Og derfor er der i nogle brancher stor chance for, at der kommer et bedre produkt på markedet. Og at man derfor gerne vil skifte med en frekvens på 2-5 år. I det tilfælde kan man muligvis slippe for besvær, hvis man leaser i stedet for at låne penge og købe aktivet. Udskiftning kan indbygges i mange leasingaftaler.
 • Hvilke skattemæssige konsekvenser har det at låne hhv. lease?
  De skattemæssige konsekvenser af henholdsvis at låne eller lease, er for komplekse at behandle her. For det afhænger af, hvordan ens virksomhed i øvrigt udnytter sine fradragsmuligheder. Men grundreglen er, at man kan afskrive på et aktiv, man ejer. Ved leasing medfører det, at leasinggiver som ejer af aktivet fastholder afskrivningsretten. Derimod har leasingtager fuld skattemæssig fradrag for selve leasingydelsen i skatteregnskabet.
 • Hvad er fordelene ved at lease?
  Der er mange fordele ved at lease. Lad os se på et par af de vigtigste her. For det første giver leasing jer mulighed for at opdatere jeres maskinpark og teknologi nu og her, uden at I forringer jeres likviditet. Det vil sige, at I fastholder jeres økonomiske råderum, selvom I investerer. For det andet giver leasing jer faste udgifter, da leasingydelsen er aftalt fra start. Derfor kan I budgettere langt frem meget præcist, hvor renten på et banklån derimod ofte er svingende. Derudover sparer I ved leasing momsudlægget, og I har ingen udgifter til tinglysning, da der ikke skal betales tinglysningsgebyr. Endelig kan det være nemmere at gennemføre et virksomhedssalg eller et generationsskifte, når mange aktiver er leasede. Køber kan nemlig oftest overtage leasingkontrakten og skal derfor ikke selv finansiere et køb af aktiverne.

 

Tal med Jyske Finans

Du er velkommen til at kontakte os for at høre, hvilke finansieringsløsninger vi kan tilbyde dig. Vi betjener både store, mellemstore og små virksomheder i Danmark, og vi har leasingkontrakter indenfor mange forskellige brancher.

Seneste blogindlæg