Nye tider - inspiration til vækst


Sådan bliver du klar til bølgegang i dansk økonomi

Danmark klarer sig godt, men der er udsigt til modvind i dansk økonomi. Der er ingen grund til panik, men prognosen kalder på eftertanke.
Hvad er der på bedding og hvordan kan du ruste din virksomhed? Læs med her.

Danmark ligger lunt i opsvinget, der nu kører på sit syvende år. Væksten i den globale økonomi er løjet af, men Danmark har formået at holde kadencen - indtil videre. Efterhånden er der nemlig små sprækker og svaghedstegn, der kan varsle nye tider. Udviklingen i detailsalget er sløj og der er små fald i ejerlejlighedspriserne.

 

Til gengæld er fremgangen på arbejdsmarkedet god - jobvæksten i januar var den højeste indtil nu i indeværende opsving. Et stærkt signal selv når man indregner, at december-stigningen var lav. Det er dog et styrke-tegn med indbygget ambivalens, for det betyder at virksomhederne decideret kan mangle arbejdskraft. Dét er scenariet lige nu i USA. Et scenarie som længere henne i 2019 og i 2020 vil betyde en gradvis opbremsning i amerikansk økonomi. Denne opbremsning kommer uomtvisteligt til at smitte af på resten af verden.

 

Positiv udvikling i eksport

Globalt set er væksten størst uden for Euroland og danske virksomheder bør kigge udenfor de traditionelle markeder. Vareeksporten til lande uden for EU i perioden nov.-jan. er omkring 10 % højere end i samme periode året før. Vækstraten for eksport til EU er derimod på knap 5 %.

 

I det store hele går det godt, men der er udsigt til at økonomien stagnerer og lader sig påvirke af omverdenens faldende formåen.

 

Det hele kommer formentlig til at gå ret langsomt og der er tid til både eftertanke og handling før en lavkonjunktur kommer rullende. Her er tre områder hvor du kan sætte ind og ruste din virksomhed mod bølgegang:

Drift

 • Hvor agil er du? Vurdér dine muligheder for at  op- og nedskalere og overvej om du skal eje, lease eller leje.
 • Grib de lavthængende frugter med effektivisering.
 • Automatisering af arbejdsprocesser – med henblik på lønbesparelser.

Marked

 • Få et overblik over nye markedsområder - hvor der fortsat er vækst - og lav en plan for hvordan de kan indtages.
 • Kend din kerneforretning og fokusér indsatsen.
 • Arbejd målrettet på at fastholde det nuværende kundegrundlag, pas på ikke at undervurdere livstidsværdien af en kunde. Se på kunderejsen, de klassiske service-dyder og sigt efter de langsigtede kunderelationer.
 • Tag et kritisk blik på dit produktmix - er der produkter som skal skæres væk? Nye der understøtter din kerneforretning?

Likviditet

 • Prioritér et fornuftigt likviditetsberedskab - hav en buffer til en eventuel nedgangsperiode og til at investere i nye markeder.
 • Længere commitment. En måde at understøtte en langsigtet kunderelation på er at arbejde strategisk med at lave længere kontrakter.
 • Lav en vurdering af betalingsbetingelser – indkøb og salg.
 • Afdæk renterisici.

 

Summasummarum:

Selv om vi ser en afsindig robust økonomi herhjemme, er der grund til at tage sine forholdsregler, når økonomien ude i verden vakler. Teknisk og ideelt set kunne økonomien forblive på toppen af en højkonjunktur som nu, men i praksis vil der være udsving. Den usædvanligt store opsparingslyst så sent i opsvinget taler for, at den kommende lavkonjunktur mest sandsynligt bliver mild. Men vi ved reelt ikke, om de ekstremt lave renter globalt har skabt ubalancer, som vi først ser de negative konsekvenser af, når lavkonjunkturen kommer. Samlet set skønnes BNP at stige med 1,6 % i 2019 og 1,2 % i 2020.

 

En solid strategi, med afsæt i de tre ovenstående punkter, vil være et gedigent afsæt for fortsat vækst til trods for bølgegang i dansk økonomi.

 

Du kan læse hele prognosen fra Jyske Bank her.

Seneste blogindlæg