Nye tider - inspiration til vækst


Samler din forretningsplan også støv i skrivebordsskuffen?

Kom fra plan til handling i 9 enkle steps

Lad os være helt ærlige. En forretningsplan er god til at skabe overblik og indledende planer. Men svær at bringe i spil i en dynamisk dagligdag, hvor nye trends og tendenser, branche-, markeds-, og makroøkonomiske kræfter konstant flytter grænserne i din virksomhed.  

Men hvordan får du så skabt det nødvendige fokus på udvikling af din virksomhed? Et behov som presser sig endnu mere på, når omverdenens krav eller konjunkturerne ændrer sig?

Det enkle svar er, at du skal kortlægge virksomhedens forretningsmodel. Et stærkt fokus på din forretningsmodel er nemlig med til at fremtidssikre din forretning og gør dig bedre i stand til at stå imod ændringer i markeder og konjunkturer. Hvor en forretningsplan ofte risikerer at blive statisk og havne i skrivebordsskuffen, så er forretningsmodellen nemlig et dynamisk værktøj, som du kan anvende i dit daglige arbejde med at styre, effektivisere og udvikle forretningen. 

I denne artikel præsenterer vi dig for en enkel guide, der i 9 steps hjælper dig med at kortlægge din forretningsmodel og få overblik over din virksomheds styrker, svagheder, potentialer og faldgruber.

Hvad er en forretningsmodel, og hvorfor er den vigtig?

Helt grundlæggende kan man sige, at en forretningsmodel er forklaringen på, hvordan en virksomhed skaber, leverer og opfanger værdi. Og lad os starte med at slå en ting fast: Alle virksomheder har en forretningsmodel. Uanset om du har to ansatte eller 1000, opererer i fremstillingsindustrien, transportsektoren eller i landbruget.

Men alt for mange små og mellemstore virksomheder har enten ikke kortlagt deres forretningsmodel, udviklet den i årevis eller formået at bringe den i spil i det daglige arbejde. Og det er en skam. For opskriften på en vindervirksomhed, der klarer sig godt trods svingende konjunkturer, starter med en agil og stærk forretningsmodel. Virksomheder som har et stærkt fokus på deres forretningsmodel, formår nemlig at vende forandringer i omverdenen til deres fordel.

Og bare rolig. En forretningsmodel behøver ikke at være et hundrede sider langt og tungt dokument. Tværtimod. Den skal give dig et enkelt, gerne visuelt overblik og hjælpe dig med at løse to grundlæggende opgaver som er i centrum for enhver succesfuld virksomhed, stor som lille: At skabe værdi ud mod kunden og effektivitet internt, så forretningen er lønsom.

Kortlæg virksomhedens forretningsmodel i 9 steps

Business Model Canvas er et effektivt værktøj til at kortlægge forretningsmodeller. Det kan bedst sammenlignes med en bouillonterning som illustrerer en virksomhed i ni byggeklodser eller puslespilsbrikker. Når du har beskrevet alle brikker, kan du sætte puslespillet sammen – og så har du kortlagt virksomhedens forretningsmodel. Et godt råd er at kortlægge forretningsmodellen sammen med dit team. Det giver jer et fælles sprog og forståelse for virksomhedens styrker og svagheder.

Business Model Canvas

Så hvad venter vi på? Lad os komme i gang!

1. Værdier

Hvilket behov opfylder virksomhedens produkt eller ydelse for dine kunder? Eller sagt med andre ord: Hvilken værdi skaber virksomheden, som en kunde er villig til at betale penge for? Her skal du altså ikke beskrive konkrete produkter eller services men derimod den værdi, de skaber for dine kunder.

2. Kundesegmenter

Hvem skaber virksomheden værdi for? Lav en grundig beskrivelse af din primære kundegruppe. Hvem er de og hvilke ønsker, behov og problemer har de? Har din virksomhed mange forskellige kundesegmenter, kan det være nødvendigt at lave isolerede forretningsmodeller for hvert segment.

3. Kundeforhold

Beskriv de relationer, du har til dine kunder. Hvordan betjener virksomheden dem i dag - og hvad foretrækker de? Er der f.eks. tale om personlig betjening, online selvbetjening eller automatiseret service? Er der tegn på, at det vil ændre sig i fremtiden?

4. Kanaler

Kortlæg hvilke kommunikations- og distributionskanaler virksomheden benytter for at nå kunderne i forbindelse med f.eks. markedsføring, salg, distribution, kundeservice mv. Her kan du overveje, hvilke fordele og ulemper der er, ved de forskellige kanaler.

5. Aktiviteter

Beskriv de vigtigste opgaver din virksomhed skal løse for at forretningsmodellen fungerer. Nøgleaktiviteter kan f.eks. være at udvikle, rådgive, producere, servicere eller distribuere. Her kan du måske få øje på områder, hvor din virksomhed med fordel kan outsource aktiviteter.  

6. Ressourcer

Hvilke ressourcer trækker virksomheden på for at kunne gennemføre sine aktiviteter? Det kan være fysiske aktiver som f.eks. bygninger, maskinel og faciliteter. Men det kan også være menneskelige og immaterielle ressourcer som f.eks. viden, knowhow, data, systemer og platforme. Eller finansielle ressourcer i form af lån, egenkapital og likviditet. Er der ressourcer, virksomheden mangler?

7. Partnere

Hvem samarbejder virksomheden med og hvorfor? Rationaler bag et samarbejde kan f.eks. være stordriftsfordele, adgang til viden og ressourcer eller reduktion af risiko. Måske samarbejder din virksomhed med andre omkring indkøb, markedsføring, distribution, produktudvikling eller noget helt femte. Måske er der behov for at inddrage nye samarbejdspartnere i fremtiden?

8. Omkostninger

Hvad koster det at drive virksomheden, og hvordan fordeler omkostningerne sig? Er der primært tale om variable omkostninger, eller er der også store faste omkostninger? Og hvad med omkostninger til udvikling og innovation? Er der investeringer som virksomheden har planer om eller bør overveje i den nærmeste fremtid?

9. Indtægter

Hvordan betaler kunderne for dit produkt eller dine service? Køber de ydelsen på helt traditionel vis, eller betaler de på timebasis, abonnement, leasing eller licens?

Puslespillet er samlet - og hvad så?

Når du har beskrevet og samlet alle brikkerne, har du skabt et overblik over, hvordan din virksomhed skaber og leverer værdi. Og du vil begynde at kunne se nogle sammenhænge og mønstre, f.eks. hvad der driver værdiskabelsen i din virksomhed: Er den primært kundedrevet, innovationsdrevet, ressourcedrevet eller noget helt fjerde. Er der kundesegmenter, aktiviteter eller værditilbud som er mere lønsomme end andre?

Du vil også få øje på, hvordan forskellige udfordringer og muligheder i omgivelserne påvirker din forretningsmodel. Og hvordan ændringer ét sted i forretningsmodellen påvirker andre områder af den. På den måde kan du teste dine idéer med udgangspunkt i forretningsmodellen og få langt bedre forudsætninger for at træffe gode og validerede beslutninger i dagligdagen.

Men arbejdet stopper naturligvis ikke her. Der er nemlig nu, du skal fokusere på, hvordan du gennem nye tiltag og justeringer kan fastholde og udvikle virksomhedens værdiskabelse og konkurrencekraft. Det kan du gøre ved at stille dig selv 4 enkle spørgsmål:

  • Hvad skal virksomheden gøre mindre af?
  • Hvad skal den gøre mere af?
  • Hvad skal måske helt elimineres?
  • Hvad er der brug for at skabe eller udvikle?

Og husk så: Koden til succes ligger i at træffe de rigtige til- og fravalg. Værdiskabelse og øget konkurrencekraft er ikke altid lig med vækst. Det kan også skabes ved at reducere og eliminere processer, produkter, services og forretningsgange som ikke er rentable. I sidste ende handler det om at fokusere på det, der bidrager positivt til lønsomheden i din forretning.

Seneste blogindlæg