Hvordan skaber du vækst i en tid med konstant udvikling?

Nye tider

En af de eneste sikre ting indenfor erhvervslivet er, at tiderne skifter. På den ene eller anden måde. Men hvad de skifter til, er meget mere åbent. Det store spørgsmål er derfor, om din virksomhed er omstillingsparat? Det kræver dels tidssvarende maskiner og udstyr, men også økonomisk råderum at omfavne:

  • Markedsændringer
  • Pludselig eksportmuligheder
  • Nye krav
  • Stigende efterspørgsel
  • Produktinnovation

Nye maskiner

Den teknologiske udvikling går stærkt og nye maskiner og nyt udstyr har ofte markant betydning for produktiviteten. Det gælder fx udvikling indenfor robotteknologi, computerkraft og energiforbrug. Desuden er nye maskiner og nyt udstyr ofte forbundet med færre omkostninger til vedligehold. Nye maskiner og nyt udstyr giver adgang til:

  • Nyeste teknologi
  • Typisk lavere energiforbrug
  • Øget produktivitet
  • Mindre vedligehold
  • Nye muligheder for produktudvikling

Leasing som nøglen til økonomisk råderum og vækst

Nye maskiner og nyt udstyr betyder typisk store kapitalbindinger. Det er her leasing er en fordel. Vil du vide mere om leasing, og dykke ned i de mange fordele, så kan du læse vores mini-rapport ”Løftestang til vækst” eller se filmen "Vejen til vækst".